Red Passion

I associate red with passion, desire and love. It's a very intense yet glamorous colour. Think of the stop-sign for example (the same concept) when a person wears that eclectic red colour, it just make people stop or turn their heads around. It's eye-catching, just like sale signs. Why do you think the letters are written in just a red colour? That's right, because it makes people react and stop.

I have always been in the search for the perfect red dress, and still am. So maybe this winter will be my lucky one, who knows?

If you don't want to attract all the attention, you don't have to go with the total look, just add a detail, and there you go.

See you soon :)


Jag associerar rött med passion, åtrå och kärlek. Det är en väldigt intensiv men glamorös färg. Tänk på stoppskylten till exempel (samma koncept) när en person bär den eklektiska röda färgen, är det inte ovanligt att människor stannar eller vänder sig om. Den är iögonfallande, precis som en REA skylt. Varför tror Ni att bokstäverna är skrivna i rött? Precis, för det gör att människor reagerar och stannar.

Jag har alltid sökt efter den perfekta röda klänningen, och gör det fortfarande. Kanske har jag turen att hitta den i år, vem vet?

Om du inte känner dig bekväm att dra åt dig all uppmärksamhet, behöver du inte gå helt rött. Det räcker med att addera en röd detalj, och så är du redo.

Syns snart :)
Pictures: Style.com
Pictures: Style.com

Comments

Popular Posts